Nyheter

Företagsnyheter

  • Vad är en 2D -streckkod?

    En 2D -streckkod är en uppsättning små geometriska former organiserade inom en kvadrat eller rektangel för att lagra information. Eftersom de kan lagra information i både vertikala och horisontella plan ger de hundratals gånger mängden data än en 1D -streckkod kan lagra. En 2D -streckkod kan lagra fler ...
    Läs mer
  • Polymeras kedjereaktion (PCR)

    Polymeraskedjereaktion (PCR) AP.BIO: IST -1 (EU), IST -1.P (LO), IST -1.P.1 (EK) En teknik som används för att förstärka eller göra många kopior av en specifik målregion av DNA. Nyckelpunkter: Polymeras kedjereaktion, eller PCR, är en teknik för att göra många kopior av en specifik DNA -region in vitro (i en test ...
    Läs mer